ANBI

Stichting IJzersterk is ANBI gecertificeerd.

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling.

Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

Voor meer informatie hierover kunt u op de volgende link klikken: Belanstingdienst ANBI

copyright © 2019 – Stichting IJzersterk

Malcare WordPress Security